งานประกวด Miss Maxim Thailand 2014 w88.comรอบคัดเลือก

/*noinspection ALL*/
.dynamic_css
{
border: 2px solid #000000 !important;
border-radius: 2px !important;
-moz-border-radius: 2px !important;
-webkit-border-radius: 2px !important;
-khtml-border-radius: 2px !important;
-o-border-radius: 2px !important;
}
.dynamic_css img
{
margin: 0 !important;
padding: 0 !important;
border: 0 !important;
}
.dynamic_css p
{
margin :0px !important;
}
.thumbnail_width4372 {
width: 160px !important;
height: 120px !important;
box-sizing: border-box !important;
}
/*noinspection ALL*/
.images-in-row_4372 a,
.widget-images-in-row_4372 a
{
border-bottom: none !important;
text-decoration: none !important;
}
.images-in-row_4372 a : hover,
.widget-images-in-row_4372 a : hover
{
text-decoration: none !important;
}
.imgLiquidFill
{
width: 164px !important;
box-sizing: border-box !important;
height: 120px !important;
}
.images-in-row_4372 a:hover
{
text-decoration:none !important;
}
.margin_thumbs {
margin-right: 5px !important;
margin-bottom: 5px !important;
}
/*noinspection ALL*/
.opactiy_thumbs
{
opacity: 1 !important;
-moz-opacity: 1 !important;
-khtml-opacity: 1 !important;
}
/*noinspection ALL*/
.shutter-gb-img-wrap
{
margin-right: 5px !important;
margin-bottom: 5px !important;
}
.overlay_text > h5
{
margin-top:10px !important;
padding: 0 10px 0 10px !important;
line-height: 1.5em !important;
direction: inherit !important;
text-align: center !important;
font-family: Verdana !important;
color: #ffffff !important;
font-size: 16px !important;
}
.overlay_text > p
{
padding: 10px 10px 0 10px !important;
line-height: 1.5em !important;
direction: inherit !important;
text-align: center !important;
font-family: Verdana !important;
color: #ffffff !important;
font-size: 12px !important;
}
.pp_pic_holder.pp_default {
background-color: #ffffff;
}
div.pp_overlay {
background-color: #000000 !important;
opacity: 0.6 !important;
-moz-opacity: 0.6 !important;
filter: alpha(opacity=0.6);
}
.pp_description p {
direction: inherit !important;
color: #ffffff !important;
text-align: left !important;
font-family: Verdana !important;
font-size: 12px !important;
}
.pp_description h5 {
direction: inherit !important;
color: #ffffff !important;
text-align: left !important;
fontm88-family: Verdana !important;
font-size: 16px !important;
}
.ppt {
display: none !important;
}
div.pp_pic_holder {
border: 5px solid #ffffff !important;
border-radius: 5px !important;
-moz-border-radius: 5px !important;
-webkit-border-radius: 5px !important;
-khtml-border-radius: 5px !important;
-o-border-radius: 5px !important;
}

งานประกวด Miss Maxim Thailand 2014 รอบคัดเลือก

งานประกวด Miss Maxim Thailand 2014 รอบคัดเลือก 

@ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพฯ 24 มีนาคม 2014

.images-in-row_4372 > a
{
text-decoration:none !important;
border-bottom-style: none !important;
box-shadow: none !important;
}
.width_thumb
{
width:161px !important;
border-radius:0px !important;
display: block !important;
box-sizing: border-box !important;
max-width: 100% !important;
}
.gallery-sizer { width:170px !important; }

@media screen and (min-width: 720px) {
.gallery-sizer { width:170px !important; }
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注